Шпори з господарського процесуального права України
На главную/Библиотека для студентов/Юридические дисциплины/Арбитражный процесс/Шпори з господарського процесуального права України


Шпори з господарського процесуального права України

Оценить
(0 votes)
Полезные ссылки:
 

Шпори з господарського процесуального права України

Предмет і метод господарського процесуального права.
Судові процедури банкрутства, що застосовуються до боржника.
Порядок подання, перегляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора на постанову Вищого господарського суду України.
Джерела господарського процесуального права.
Ухвала суду і її зміст.
Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.
Система господарських судів в Україні, їх завдання і принцип діяльності.
Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби.
Поняття і види строків в господарському процесі.
Принципи організації та діяльності господарського суду.
Поняття та значення перегляду рішень, ухвал, постанов у касаційному порядку.
Зупинення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків.
Поняття, роль та завдання третейського суду.
Повернення апеляційної скарги (подання).
Право на позов. Поняття та елементи позову. Форма і зміст позовної заяви.
Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу.
Визнання та виконання рішень іноземних судових органів, що вирішують господарські спори.
Об’єднання позовних вимог. Подання зустрічного позову.
Склад місцевого господарського суду. Строки вирішення спору.
Розподіл і відшкодування судових витрат.
Залишення позову без розгляду. Припинення провадження у справі.
Представництво в господарському процесі.
Перегляд рішення, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами.
Забезпечення позову.
Сторони в господарському процесі, їх права і обов’язки.
Загальні положення порядку досудового врегулювання господарських спорів.
Порядок призначення і проведення судової експертизи.
Права господарського суду при прийнятті рішення.
Порядок подання позову. Ціна позову. Відзив на позовну заяву.
Процесуальні особливості процедури банкрутства.
Підстави та порядок порушення провадження у справах про банкрутство.
Звільнення від сплати державного мита. Повернення держмита.
Прийняття позовної заяви. Порушення провадження по справі.
Процесуальне положення судді господарського суду.
Поняття і види доказів в господарському процесі.
Відвід суддів.
Підсудність господарських справ.
Підстави перегляду рішень, ухвал, постанов у касаційному порядку.
Строк та порядок провадження у справах про банкрутство.
Господарський суд у системі органів судової влади.
Поняття та склад судових витрат.
Строк подання, форма і зміст апеляційної скарги (подання прокурора).
Правовий статус судді господарського суду.
Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.
Відмова позивача від позову, мирова угода.
Історія господарських судових органів.
Сторони та інші учасники процедури банкрутства.
Порядок пред’явлення та розгляду претензій.
Форма та зміст рішення господарського суду першої інстанції.
Державне мито та порядок його сплати.
Повернення позовної заяви.
Поняття підвідомчості господарських справ.
Підстави звільнення від доказування.
Повноваження касаційної інстанції.
Види третейських судів та їх повноваження.
Закінчення процесуальних строків.
Наказ господарського суду, порядок його оформлення та виконання.
Порядок розгляду господарських спорів.
Подання та розгляд скарги сторони і подання прокурора на перегляд рішень, ухвал, постанов у касаційному порядку.
Витрати, пов’язані з розглядом справи.
Підстави для зміни або скасування рішення, ухвали місцевого господарського суду Апеляційним судом.
Порядок, строк подання, форма і зміст касаційної скарги (подання).
Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.
Повноваження апеляційної інстанції.
Межі перегляду та строк розгляду касаційної скарги (подання).
Оцінка доказів в господарському суді.
Процесуальні особливості процедури банкрутства.
Прийняття позовної заяви. Порушення провадження по справі.
Право на звернення до господарського суду.
Мова судочинства.
Рівність перед законом і судом.
Гласність розгляду справ.
Підстави звільнення від доказування.
Призначення і проведення судової експертизи.
Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача.
Представники сторін і третіх осіб.
Дії судді по підготовці справи до розгляду.
Склад судових витрат.
Державне мито.
Розподіл господарських витрат.
Процесуальні права іноземних підприємств і організацій.
Судовий імунітет.
Постанова касаційної інстанції.
Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції.
Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

 
Нравится Нравится
 
 
Полезные ссылки: