Учебник – Синєокий О.В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій
На главную/Библиотека для студентов/Юридические дисциплины/Информационное право/Учебник – Синєокий О.В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій


Учебник – Синєокий О.В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій

Оценить
(0 votes)
Полезные ссылки:
 

Синєокий О.В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій

Право, інформаційні відносини та інформаційне законодавство.
Теорія правової інформатики.
Наука інформаційного права.
Поняття технології та види високих технологій.
Електронне право високих технологій як галузевий інститут інформаційного права.
Методи інформаційного права та методологія електронного права високих технологій.
Основні принципи, об’єкти і суб’єкти високотехнологічного інформаційного права.
Синергетична концепція інноваційного розвитку інформаційного права.
Перспективи розвитку інноваційного законодавства у сфері високих технологій.
Розробка проекту Інформаційного кодексу України.
Поняття, основні види та властивості інформації.
Феномен інформатизації.
Інформаційне електронне суспільство та глобальний інформаційний простір.
Програмоване суспільство та високотехнологічна цивілізація.
Модернізація технологічної діяльності суспільства та формування технологічного
світогляду у цифрову епоху.
Сутність інформаційної політики.
Національна програма інформатизації.
Основні завдання національної системи науково-технічної інформації.
Правовий режим інноваційної діяльності технопарків та спеціальних економічних зон.
Реформування національної інформаційної політики.
Поняття інформаційної діяльності, її основні напрями та електронні види.
Правові основи редакційно-видавничої та інформаційної діяльності преси в
електронному форматі.
Правовий статус інформаційних агентств та електронної пошти.
Організація бібліотечної діяльності та правові проблеми електронних бібліотек.
Правові особливості організації архівної діяльності та системи електронних архівів.
Цифрове телебачення, національне радіомовлення і кінематографія України.
Організаційно-правові засади здійснення видавничої справи та види електронних видань.
Законодавство у сфері рекламної діяльності та правова регуляція електронної реклами в
Інтернеті.
Правове регулювання державної статистики та електронний облік статистичної
інформації.
Правові проблеми використання інсайдерської інформації.
Основні дефініції, поняття та функції електронної комунікації.
Цифрові права людини та мультимедіа-технології як наукові категорії.
Сфера застосування та класифікація телекомунікацій.
Поняття та види телекомунікаційних послуг.
Суб’єкти ринку телекомунікаційних послуг.
Поняття електронного документообігу та правові ознаки електронних документів.
Інформаційні ресурси та інформаційні продукти.
Інформаційні моделі та компоненти інформаційної системи.
Інформаційні процеси та новітні інформаційні технології.
Глобальна система Інтернет як вид електронної комунікації та проблеми правового
регулювання Інтернет-простору.
Інформаційна сфера і політика у сфері боротьби зі злочинністю.
Політика інформатизації правоохоронних органів.
Поняття кримінально-правової політики.
Інформаційні правопорушення і злочини у сфері високих технологій.
Злочинність у сфері високих технологій.
Інформаційна та міжнародна злочинність.
Проблеми інтелектуалізації високотехнологічної злочинності.
Кримінальне право і електронне право високих технологій.
Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.
Специфічні риси злочинів у сфері нанотехнологій і прогнози розвитку нанозлочинності.
Методи інформаційної безпеки та електронні системи захисту інформації.
Інформаційна надійність оптоволоконних телекомунікацій та проблеми правової
регуляції.
Методологія, принципи та функції Інтернет-моніторингу.
Мета та завдання правового моніторингу цифрових інформаційних мереж.
Криміналістична інформатика та високі технології.
Проблеми досудового слідства у сфері високих технологій та криміналістична
модернізація.
Електронні види інформаційних та експертно-криміналістичних систем.
Характеристика інформаційних та експертно-криміналістичних систем.
Автоматизоване робоче місце слідчого.
Проект «Оптико-електронний кабінет криміналістики».
Інформаційне забезпечення органів прокуратури.
Інфраструктура прокурорських телекомунікацій.
Електронний документообіг в органах прокуратури.
Інформаційно-аналітична підсистема «Статистика».
Електронна система «Нагляд».
АРМ «Прокурор-кримінолог-аналітик».
Розбудова інформаційних технологій нового покоління.............................

 
Нравится Нравится
 
 
Полезные ссылки: